Seremonien

Om brudeparet

Sammendrag

Kvittering

Forespørsel om vigsel

Her fyller dere inn informasjon om deres ønsker for Humanistisk vigsel. På neste side fyller dere inn informasjon om dere. Hvis det er noe dere lurer på, om dere ønsker noe annet enn standard vielse eller ikke har bestemt ennå (som dato, tidspunkt, seremonisted), så skriv dette i kommentarfeltet. For å kunne tildele dere en vigsler trenger vi vite når og hvor dere ønsker å gjennomføre seremonien. Send inn forespørselen så tidlig som mulig, minst tre måneder før ønsket seremonidato.

Vi tilbyr følgende former for humanistisk bryllup

  • Standard seremoni: 4000 kr for par hvor minst en er medlem - 5000 kr for ikke-medlemmer
  • Symbolsk seremoni: uten juridisk ekteskapsinngåelse - 4000 kr for par hvor minst en er medlem - 5000 kr for ikke-medlemmer
  • Enkel juridisk ekteskapsinngåelse: 1000 kr for par hvor minst en er medlem - 1500 kr for ikke-medlemmer
  • Oppdelt seremoni: juridisk ekteskapsinngåelse og symbolsk seremoni med ulik dato - 4000 kr for par hvor minst en er medlem - 5000 kr for ikke-medlemmer

Ønsket dato og tid for seremonien *